Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
"Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností."                                                                                      (Lord Byron)

                                                                
                                                              PSÍ ZÁKONY
                                                                  (Listina psích práv a svobod)
001/2001 Sb. psích zákonů ze dne 16. října 2001. Pouliční psí parlament (PPP) se usnesl na tomto platném znění Listiny psích práv a svobod (LPPS):
 
                                                                               Článek I - Jídlo
§ 1. Pes musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody.
§ 2. Pes má právo žebrat u každého jídla.
§ 3. Pes může sežrat cokoliv, co upadlo na zem.
§ 4. Pes má právo dostat svůj díl od každého páníčkova jídla.
§ 5. Pes má právo ukrást a sežrat nedostatečně zabezpečené jídlo, kdykoliv je k tomu příležitost.
§ 6. Pes má právo se při vaření plést v kuchyni paničce pod nohy.
§ 7. Pes má právo na jeden čerstvý rohlík z každého nákupu.
§ 8. Pes má právo sežrat jakýkoliv fujtajbl nalezený u popelnic.
 
                                                                          Článek II – Vycházky
§ 9. Pes má právo na minimálně dvě dlouhé procházky denně.
§ 10. Pes má právo štěkáním pobízet paničku k rychlejšímu odchodu na procházku.
§ 11. Pes má právo během procházky číst a odepisovat na psí poštu.
§ 12. Pes má právo sám odejít na procházku, uzná-li to za vhodné.
§ 13. Pes má právo během procházky štěkat na každého cizího psa, je-li za plotem.
 
                                                                        Článek III – Poslušnost
§ 14. Pes nemusí poslechnout povel páníčka, běží-li za hárající fenkou.
§ 15. Pes nemusí poslechnout páníčka, je li v dosahu jedlý pes.
§ 16. Pes nemusí hned poslechnout páníčka, pokud zrovna čte psí poštu.
§ 17. Pes se může při čekání na páníčka přemístit na jiné, vhodnější místo.
 
                                                                           Článek IV – Sport
§ 18. Pes má právo kdykoliv řádně prohnat jakoukoliv cizí kočku.
§ 19. Pes má právo prohnat i páníčkovu kočku, pokud se přiblíží k jeho misce.
§ 20. Pes má právo kdykoliv prohnat zajíce.
§ 21. Pes má právo vyžadovat trénink v aportování.
§ 22. Pes si může aportovanou věc ponechat, případně ji recyklovat.
 
                                                                          Článek V – Kousání
§ 23. Pes má právo kdykoliv kousnout poštovního doručovatele do ... (kamkoliv).
§ 24. Pes má právo v prvním roce života rozkousat deset párů bot.
§ 25. Pes má právo překousnout elektrický kabel, pokud není pod napětím.
§ 26. Pes má právo prokousnout zahradní hadici i v případě, je-li pod tlakem.
§ 27. Pes má právo láskyplně žužlat páníčkovi nos.
§ 28. Pes má právo řešit své rozpory s jiným psem rvačkou.
§ 29. Pes si může v případě potřeby sám sundat košík.
 
                                                                          Článek VI – Spaní
§ 30. Pes má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.)
§ 31. Pes má právo vždy spát s paničkou v ložnici a to i ve stanu.
§ 32. Pes má právo zabrat místo ve vyhřátém spacáku, pokud ho majitel v noci opustí.
§ 33. Pes může spát s paničkou v posteli, je-li páníček na služební cestě.
§ 34. Pes má právo budit ráno paničku olíznutím obličeje.
 
                                                            Článek VII - Osobní hygiena a zdraví
§ 35. Pes má právo se ochladit v jakékoliv louži či bahně.
§ 36. Pes má právo se kdykoliv vyválet v tom nejhorším smradlavém sajrajtu.
§ 37. Pes má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy.
 
                                                                Článek VII - Ostatní ustanovení
§ 38. Pes má právo umístit na zahradě svou hromádku tak, aby do ní páníček šlápnul.
§ 39. Pes má právo páníčka lehce kousat do pat, pokud se mu zdá, že nejde dost rychle.
§ 40. Pes má právo nastoupit do auta a vystoupit z auta vždy jako první.
§ 41. Pes má právo vyhrabat v záhonku libovolně velkou jámu při pronásledování myší.
§ 42. Pes má právo býti drbán páníčkem v kteroukoli denní i noční dobu.
§ 43. Pes má právo kdykoli zřídit schránku psí pošty na vhodném objektu. 
 
Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem psa nebo je-li to v jeho prospěch. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vydání a rozeslání pachovým systémem psí pošty (PSPP).
 
 
                 
                     Deset pravidel soužití se psem
 
1.   Do domu pes nesmí.
2.   No dobře, do domu smí, ale jen do některých místností.
3.   Pes smí do všech místností, ale nesmí lehat na nábytek.
4.   Pes smí lehat jen na starý nábytek.
5.   Tak dobře, smí lehat všude na nábytku, ale nesmí spát s
      lidmi v posteli.
6.   Ok, pes smí do postele, ale jen když ho tam pán zavolá.
7.   Pes smí spát v posteli, když se mu zachce, ale nesmí
      zalézat pod peřinu.
8.   Pes smí pod peřinu, ale jen když ho tam pán pozve.
9.   Pes smí spát pod peřinou každou noc.
10. Lidé mohou pod peřinu jen se svolením psa. 
 
 
                           Stvoření světa podle psů
 
Prvního dne Bůh stvořil psa.
Druhého dne Bůh stvořil člověka, aby psu sloužil.
Třetího dne Bůh stvořil všechna možná zvířata na zemi, aby mohla případně sloužit psu za potravu.
Čtvrtého dne Bůh stvořil dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro svého psa.
Pátého dne Bůh stvořil tenisák, aby ho pán mohl házet a pes aportovat nebo neaportovat.
Šestého dne Bůh stvořil veterinární vědu, aby udržovala psa zdravého a jeho pána na mizině.
Sedmého dne Bůh chtěl  odpočívat, ale musel jít vyvenčit psa. 
 
                                                                                Deset proseb jednoho psa
 
1. Můj život trvá deset až patnáct let. Každé odloučení od tebe pro mne znamená utrpení. Pomysli na to, než si mne
    opatříš.
2. Dej mi čas porozumět, co ode mne vyžaduješ.
3. Pěstuj si důvěru ve mne - tvou důvěrou já žiji ...
4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mě za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele - já mám jen tebe ...
5. Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já nerozumím, zato však hlasu, kterým se na mne obracíš.
6. Věz, že nezapomenu nikdy, jak je se mnou jednáno ...
7. Pomysli, nežli mne udeříš , že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji ...
8. Než mi při práci vytkneš neochotu, jankovitost a lenost, zkus si uvědomit, že mě možná trápí nevhodná potrava, snad
    jsem byl dlouho na slunci nebo už mám opotřebované srdce.
9. Postarej se o mne, když zestárnu - také ty budeš jednou starý.
10. Bud' se mnou v každé mé těžké chvíli. Neřekni nikdy: "Nemůžu to vidět" nebo "At' se to stane v mé nepřítomnosti"
      - s tebou je pro mne všechno lehčí. 
 
   
 
 
 
Když pyšný lidský syn se pod zem vrací,
v němž svět, krom jména sotva něco ztrácí,
tu sochař v pompě smutku objednaný,
říkáním hrobku zdobí bez příhany.
Když dílo skončí, nápis tam je vryt,
ne čím byl mrtvý, ale čím měl být.
Však chudák pes, v životě přítel pravý,
jenž první vítá, brání do únavy,
jež celým srdcem patří pánu svému,
bojuje, žije, dýchá jenom jemu,
má po smrti být doklizen jak cár,
že pro nebe prý nemá duše dar –
zatímco člověk, hmyz ten! Tvrdí směle,
že jenom jemu patří nebe celé.
Ach, člověče, ty jehož chvíle zkosí,
ponížen otroctvím a zkažen mocí,
kdo zná tě dobře, odpor popadne ho,
ty bídná hrstko prachu oživlého!
Tvá láska smilstvo, věrnost prázdný sen,
tvůj úsměv léčka, slovo podvod jen.
Zlý od přírody, šlechtic leda rodem,
ani té dobré šelmy nejsi hoden!
Vy kdo ten prostý kámen uvidíte,
jděte svou cestou, truchlit nemusíte,
já jen kde leží označit jsem chtěl,
nejlepší přítel, kterého jsem měl.
 
Lord Byron
 
 
TOPlist