Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
                        Streptocarpus (tořivka, krutiplod) 
 
Volně v přírodě je můžeme nalézt v Jihovýchodní Asii, Africe a na Madagaskaru.
Genus (rod) Streptocarpus se člení na dvě skupiny: Streptocarpus a Streptocarpella.  Podrod Streptocarpus se skládá z rostlin s růstem v rozsahu od rostlin, které vytváří z podlouhlých listů nepravidelné rozety (plurifoliate) až po rostliny s jedním listem (unifoliate). Jeho výskyt je od jižní Etiopie až k Mysu Dobré Naděje v Jižní Africe poblíž Kapského města. A dále od Madagaskaru po Angolu. Velké květy jsou na stvolech jednotlivě nebo v latách.
Narozdíl od něj má podrod Streptocarpella nad zemí vyvinutý stonek, rostoucí poněkud spirálovitě, na kterém teprve rostou listy. Roste od Sierra Leone po Madagaskar a některé zvláštní druhy se nachází také v jihovýchodní Asii - Burma, Thailand, jihovýchodní Číně a  Sumatře. 
Streptocarpela, je označovaná jako podrod streptocarpusů. Poslední DNA studie však naznačují, že tato rostlina je mnohem blíž příbuzná rodu Saintpaulia než Streptocarpus. Dosud však ještě nebyla taxonomická klasifikace změněna.
  • Jméno z řečtiny: strepto = pokroucený a carpus = plod
  • Jeden z prvních streptocarpusů - Streptocarpus rexii - nalezl a v roce 1828 popsal Lindley.  
                            Pěstování a množení 
 
Streptocarpusy rostou na vlhkých stíněných (zalesněných) místech, kde mají sice dostatek světla, ale velice málo slunečního svitu, který nesnášejí. Proto se jim doma nejlépe daří na východních a severozápadních okenních parapetech.
V horkých letních dnech zaléváme denně, dáváme pozor, abychom nenalili vodu do „srdíček“ rostlin. V zimě (od listopadu do konce února) udržujte zeminu jen mírně vlhkou. Přelití rostlin, v kteroukoliv roční dobu, vede k hnilobě kořenů a rostlina zahyne.
K hnojení užívejte kvalitní hnojiva na pokojové kytky, s vysokým obsahem potaše, přehnojení vede k zničení kořenů a způsobuje hnědnutí listů.
Během kvetení, odstraňujte zvadlé květy. Odstřihněte je co nejníže u listu z kterého rostou. 
Po odkvětu na podzim odstraníme staré listy, abychom udělali místo novým.
Streptocarpus, stejně jako fialky, můžeme rozmnožovat buď semeny, oddělením dceřinných rostlin nebo listy. Narozdíl od fialek, stačí odříznout jen část listu. Proto se velké listy rozřezávají na několik částí a každá z nich se dává zakořenit buď přímo do výsevního substrátu, do perlitu nebo i jen do vody. Za pár týdnů se u fragmentu listu objeví několik malých rostlinek. Ty oddělujeme od listu až v době, kdy jsou 5 až 7 cm vysoké. Množení semeny je zdlouhavé, ale není obtížné. Velice drobná semínka smícháme s pískem (kvůli lepšímu rozptýlení) a nasypeme na povrch misky se substrátem pro výsev. Nezatlačujeme do zeminy, povrch zvlhčíme a misku dáme pod skleníček. Povrch udržujeme mírně vlhký. Za několik týdnů se začnou objevovat malinké rostlinky.  
 
                                Nové odrůdy streptocarpů vznikají:
 
A. Křížením, (hybridizací) což je termín označující rozmnožování jedinců dvou různých druhů, případně odrůd organismů; potomek smíšeného páru je poté označován jako kříženec (hybrid). 
   
B. Mutací, což je dědičná změna genotypu. A dělíme ji na:
  • mutaci spontánní (vzniklou chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA)
  • indukovanou, tj. uměle vyvolanou mutageny (například ozařováním za pomoci radioaktivního záření  či chemických mutagenů - např. kolchicin).  
(Mutagen je vliv, který svým působením na organismus zvyšuje pravděpodobnost mutace
Genotyp je soubor veškeré genetické informace organismu, respektive veškeré genetické informace, týkající se zkoumaného znaku či znaků. V přeneseném významu se používá též pro druh rostliny (nebo živočicha), zvolený z typického představitele rodu.)
 
Zřídka se i při vegetativním množení stává, že vzniklá rostlinka nemá vzhled svého rodiče nebo sourozence a  liší se od nich buď ve formě listů nebo barvy a tvaru květů. Říkáme jim pak mutant či sport a měly by být  jako takové i označeny ("sport od .....") a nedávat jim nový název. Další listová množení tohoto mutanta by měly být prováděny s cílem zjistit, zda je či není stabilní, a pokud se prokáže, že ve 3 generacích je rostlina totožná, může se označit jako nová odrůda.  
TOPlist